Sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

Odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru kojima se uređuje inspekcijski nadzor nad radom neregistrovanih subjekata stupile su na snagu 30. jula. Kako bi se pojednostavilo sprovođenje ovog propisa, USAID BEP je izradio i objavio skup smernica o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima, a naročito u pogledu ovlašćenja inspektora da ulaze u stambene objekte. Predstavici USAID BEP su se sastali i sa načelnicima republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa sa kojima su razgovarali o mogućim problemima prepoznatim pre početka primene ovog Zakona. Pored toga, Mininistarstvo državne uprave i lokalne samouprave i USAID BEP pokrenuli su i kampanju pod nazivom „Odbrojavanje“ zamišljenu da se šira javnost informiše o sprovođenju Zakona i tretmanu neregistrovanih subjekata. Na konferenciji za štampu posvećenoj uvođenju novog inspekcijskog režima, održanoj 30. jula, Kori Udovički, zamenica predsednika Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, naglasila je da će se inspekcije usredsređivati na oblasti visokog rizika, kao i na aktivnosti i proizvode koji mogu da ugroze zdravlje i bezbednost građana. Nedavno formirana Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor sastaće se po prvi put 6. avgusta da usvoji svoj Poslovnik i Akcioni plan za sprovođenje Zakona koji su zajedno izradili USAID BEP i Ministarstvo, kao i da formira svoja interna radna tela.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija