Građanski vodič kroz budžet

USAID BEP je pružio podršku Ministarstvu finansija za izradu i institucionalizaciju Građanskog vodiča kroz budžet i pomogao da Vodič učini delom godišnjih aktivnosti Ministarstva. Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) je od USAID BEP dobila grant za pripremu izdanja Vodiča za 2014. godinu. Na osnovu BIRN-ovog teksta, Sektor budžeta i Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija pripremili su izdanje Građanskog vodiča kroz budžet za 2015. Tokom protekle dve godine USAID BEP je pružio i tehničku podršku i pomoć u izgradnji kapaciteta Sektora budžeta Ministarstva finansija. Izdavanje Građanskog vodiča pomoći će Srbiji da poboljša poziciju na listi Indeksa otvorenog budžeta (Open Budget Index, OBI). U ovom trenutku, Srbija je na 60. mestu od ukupno 100 zemalja; nalazi ovog istraživanja ukazuju na to da državni organi građanima Srbije pružaju „...minimum informacija neophodnih za razumevanje i analizu budžeta.“ Građanski vodič kroz budžet je objavljen na internet sajtu Ministarstva finansija na adresi

www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Gradjanski_vodic_kroz_budzet2.pdf

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija