Novi nacrt Pravilnika o „KEPU-knjizi“

Predstavnici USAID BEP i drugi članovi Radne grupe za knjigu evidencije prometa i uplata (KEPU), koju čine Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredna komora Srbije, Tržišna inspekcija i Udruženje računovođa i revizora, sastali su se 13. avgusta da razmotre prvi nacrt novog Pravilnika o KEPU. Vođenje KEPU je u analizama koje je USAID BEP sproveo primenom metoda standardnog troška prepoznato kao jedno od najvećih opterećenja za firme koje se bave maloprodajom i veleprodajom u Srbiji. Nacrt Pravilnika naišao je na dobar prijem jer predstavlja poboljšanje u odnosu na važeći tekst, a njime se smanjuje administrativno opterećenje trgovaca i razjašnjavaju pitanja poput obaveze čuvanja originalnih faktura i drugih dokumenata u svakom objektu, svakodnevnog štampanja KEPU, obaveze vođenja KEPU za veleprodajne objekte, itd. Predstavnici ovog sektora naveli su u kojim bi oblastima moglo da dođe do dodatnih unapređenja, a u tom smislu su pozvani da Radnoj grupi do 21. avgusta dostave dodatne komentare. Očekuje se da će novi Pravilnik o KEPU stupiti na snagu 1. januara 2016. godine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija