Radni doručak sa ministrom finansija

Na dan 3. jula Tim USAID BEP za upravljanje javnim finansijama sastao se sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem, pomoćnicom ministra Mirjanom Ćojbašić i analitičarima Sektora budžeta radi razmatranja zajedničkih aktivnosti Sektora budžeta i USAID BEP tokom 2015. i 2016. USAID BEP i analitičari Sektora budžeta predstavili su Ministru napredak ostvaren u sprovođenju programskog budžeta i izazove sa kojima su se suočili tokom prve godine sprovođenja, kao i mogućnosti za potpunu primenu mehanizama za merenje učinka u budžetu. Ministar Vujović i USAID BEP izradili su zajednički akcioni plan koji obuhvata: razvoj programskih struktura i indikatora učinka za pojedina resorna ministarstva; uvođenje procedura za transparentnije predstavljanje i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva i uticajem subvencija; izrada novog formata za Zakon o budžetu za 2016. kojim će se unaprediti transparentnost; uvođenje procedura za izveštavanje; i razvoj informacionog sistema. Ministar je izrazio zadovoljstvo podrškom koju je USAID BEP pružio do sada i naveo da očekuje nastavak saradnje sa USAID BEP na uvođenju savremenog i održivog upravljanja javnim finansijama u Srbiji.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija