Usklađivanje pravilnika o jednošalterskom sistemu

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Udruženje inženjera konsultanata Srbije zajedno su izradili izmene i dopune pet uredbi Vlade i pravilnika Ministarstva kojima se uređuje „jednošalterski sistem“ za izdavanje građevinskih dozvola. Ove izmene i dopune rezultat su pažljivog praćenja efekata reforme sistema izdavanja građevinskog dozvola koje je počelo u decembru 2014. Pošto ih usvoje Vlada Srbije i Ministarstvo, ove izmene će razjasniti nedorečenosti u postojećim propisima i olakšati administrativne procedure, a naročito one koje se odnose na javnu infrastrukturu. Postupak izrade ovih propisa obuhvatao je i konsultacije sa zainteresovanim akterima, odnosno predstavnicima centralnih i lokalnih organa i privrednicima. Predložene izmene i dopune objavljene su na internet sajtu Ministarstva kako bi svi akteri mogli da dostave komentare na njih pre usvajanja.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija