Zamenica premijera Zorana Mihajlović posetila pozivni centar za građevinske dozvole

„Ponosna sam na to što smo zajedno sa NALED-om i USAID BEP-om formirali ovaj pozivni centar jer je ovo sjajan način da pokažemo kako se zaista sprovodi zakon“, rekla je zamenica premijera Zorana Mihajlović tokom posete pozivnom centru za građevinske dozvole. U cilju promovisanja ovog centra zamenica premijera odgovorila je na telefonski poziv i pružila detaljno objašnjenje privredniku koga je zanimalo kako će se Zakon o planiranju i izgradnji primenjivati u njegovom konkretnom slučaju. Operateri u pozivnom centru su je obavestili o tome da centar primi oko 15 pitanja svakog dana, kao i da je do danas odgovorio na ukupno oko 650 pitanja od državnih organa zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola i investitora, od kojih se većina odnosila na jednošalterski sistem. Obraćajući se medijima, zamenica premijera naglasila je kontinuitet podrške koju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobija od USAID BEP-a i NALED-a u pogledu reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola. Zamenica premijera Mihajlović je ponovila svoje opredeljenje da se u praksi sprovedu svi aspekti reforme izdavanja građevinskih dozvola, i to naročito kroz uvođenje sistema za elektronsko izdavanje dozvola koji bi trebalo da počne sa radom 1. januara 2016. O poseti zamenice premijera pozivnom centru za građevinske dozvole izveštavali su svi značajniji štampani i elektronski mediji.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija