Održan sastanak fokus-grupe sa predstavnicima Narodne banke Srbije (NBS) u cilju razmatranja ograničenja za razvoj lizinga

USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) organizovali su sastanak fokus-grupe sa predstavnicima NBS radi razmatranja izmena regulatornog okvira za lizing. Sastanku su prisustvovali predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kao i načelnik Odeljenja za nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga i savetnik za nadzor pri ovom Odeljenju. USAID BEP i ALCS predstavili su predloge za izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu i nalaze analize propisa iz 29 evropskih zemalja. Predstavnici NBS su posle diskusije prihvatili predlog po kome će lizing kompanije moći da nude i finansijski i operativni lizing i saglasili se da je sadašnji kapitalni cenzus za lizing nepokretnosti neopravdano visok. Naredni sastanak fokus-grupe zakazan je za kraj jula i na njemu će prisustvovati akteri koji su zajedno sa NBS nadležni za druge propise vezane za lizing poput Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Ministarstva privrede. Preporuke za izmene i dopune zakona koje su predstavili USAID BEP i ALCS trebalo bi da omoguće veće korišćenje lizinga među malim i srednjim preduzećima i stvori povoljnije uslove za privlačenje lizing kompanija koje nisu u vlasništvu banaka na finansijsko tržište.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija