Kampanja "Odbrojavanje" za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru na neregistrovane subjekte

Zakon o inspekcijskom nadzoru, donet 15. aprila i objavljen u „Službenom glasniku“ 29. aprila, postepeno će stupiti na snagu. Odredbe Zakona koje se tiču inspekcijskog nadzora nad neregistrovanim subjektima stupiće na snagu 30. jula. U cilju podizanja svesti inspektora, privrednika i građana, kao i da bi se neregistrovani subjekti upozorili koje su posledice nelegalnih aktivnosti, USAID i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenuli su kampanju „Odbrojavanje“ koja se usredsređuje na primenu ovih odredbi. U okviru ove kampanje na internet stranice Ministarstva (http://www.mduls.gov.rs/30-jula-puna-kontrola-neregistrovanih-subjekata.php) i USAID BEP (http://bep.rs/) postavljeni su baneri sa „odbrojavanjem“. Pored toga, Ministarstvo i USAID BEP pripremili su zvanične instrukcije za inspekcijski nadzor nad neregistrovanim subjektima i stambenim objektima, koje su objavljene i na internet stranici Ministarstva i dostavljene relevantnim institucijama.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija