Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac

Na dan 15. jula USAID BEP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Regionalna privredna komora Kragujevac organizovali su prezentaciju instituta novog Zakona o inspekcijskom nadzoru. Ovom događaju prisustvovalo ne nekih 50 predstavnika privrede, inspekcijskih organa i javnih institucija. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović naglasio je značaj Zakona za borbu protiv sive ekonomije i unapređenje poslovnog okruženja. Petar Lučić, predsednik Regionalne privredne komora Kragujevac naglasio je da su se na prezentaciji po prvi put u Kragujevcu okupili predstavnici inspekcija i privatnog sektora, kao i da je ovom prilikom promovisan dijalog koji će se nastaviti kroz druge okrugle stolove i diskusije o konkretnim pitanjima vezanim za reformu sistema inspekcija. Većina pitanja i komentara ticala se neregistrovanih subjekata i načina za suzbijanje sive ekonomije. U septembru će biti održane nove prezentacije u Beogradu i Užicu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija