Narodna skupština usvojila izmene i dopune Zakona o hipoteci

Na dan 7. jula Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o hipoteci kojima se omogućava vansudsko izvršenje radi naplate potraživanja obezbeđenih hipotekom i ostvaruje veća efikasnost u izvršnom postupku. Tokom proteklih godina, nejasne odredbe i zakona i njegova neadekvatna primena od Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) sprečavale su vansudsko izvršenje ovakvih potraživanja. USAID BEP je izradio izmene i dopune kojima se uređuje vansudsko izvršenje u saradnji sa Udruženjem banaka Srbije i Ministarstvom finansija. Radi sprovođenja ove regulatorne reforme USAID BEP je blisko sarađivao sa konsultantima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Ministarstvom privrede. USAID BEP je takođe organizovao informativnu kampanju i konsultacije sa predstavnicima banaka, pravnicima, profesorima pravnog fakulteta i predstavnicima javnih institucija radi podsticanja dijaloga i promovisanja predloženih izmena i dopuna. Navedene promene će podstaći kreditiranje tako što će omogućiti delotvorno vansudsko izvršenje nad sredstvima obezbeđenja, jer će sniziti rizike sa kojima se suočavaju banke i pomoći im da brže rešavaju problematične plasmane. USAID BEP će pružiti podršku Ministarstvu finansija u cilju promovisanja ovih izmena i dopuna kod finansijskih institucija i privrede.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija