Radna grupa za izmene propisa o KEPU

Uz konsultacije sa akterima iz javnog i privatnog sektora, USAID BEP je sproveo sveobuhvatnu analizu okvira i prakse vezanih za knjigu evidencije prometa i uplata (KEPU). Privrednici, a naročito predstavnici brojnih malih maloprodajnih objekata, smatraju da je KEPU neopravdano regulatorno opterećenje i jedno od tri najveća opterećenja mereno modelom standardnih troškova. Na osnovu ove analize USAID BEP je izradio skup preporuka za Vladu Srbije, među kojima su regulatorne izmene kojima bi trebalo da se umanji administrativno opterećenje procedure propisane knjigom KEPU. U skladu sa preporukama USAID BEP, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija formiralo je radnu grupu za reformu KEPU koja uključuje predstavnike Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije, Udruženja računovođa i revizora Srbije, Unije poslodavaca Srbije i USAID BEP. Očekuje se da će novi propis o KEPU biti izrađen, testiran na malim i srednjim maloprodajnim firmama, i usvojen do kraja 2015. godine.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija