Skup o izradi podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

Od 4. do 6. juna, USAID BEP i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održali su radni skup u Valjevu za članove Radne grupe za izradu podzakonskih akata potrebnih za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru. Ovaj skup je organizovan da bi se olakšala finalizacija ključnih podzakonskih akata i smernica za inspekcijski nadzor. Na ovom skupu su rukovodioci inspekcija i inspektori imali priliku da saznaju više o novim institutima inspekcijskog nadzora, pružili povratne informacije i navodili primere i razmenjivali iskustva. Radna grupa će zatražiti od ostalih zainteresovanih aktera da dostave komentare na preostale podzakonske akte i uzmu ih u obzir pri finalizaciji tih akata. Svi podzakonski akti će potom biti dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi Srbije na usvajanje i objavljivanje.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija