Razgovori o uspostavljanju regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije

USAID BEP se 25. maja sastao sa ministrom Vujovićem radi razgovora o uspostavljanju regulatornog okvira za nebankarske odnosno mikrofinansijske institucije. Ministar je odlučio da značaj ovih institucija zavređuje formiranje nove radne grupe koja će ponovo analizirati opravdanost i korist od uvođenja regulatornog okvira. Radna grupa će izraditi nove propise ako se svi njeni članovi saglase sa tim. USAID BEP će Radnoj grupi, koja će uključivati predstavnike NBS, Svetske banke, EBRD i EIB prvo predstaviti okvirni predlog novog zakona o nebankarskim finansijskim institucijama i uticaj ove reforme na privredu Srbije.

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija