Podzakonski akti uz Zakon o inspekcijskom nadzoru

Na dan 28. maja Radna grupa za izradu podzakonskih akata uz Zakon o inspekcijskom nadzoru sastala se po drugi put. Ova grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i inspekcija, kao i stručnjaka USAID BEP, analizirala je i razmotrila četiri nacrta podzakonskih akata: Uredbu o zajedničkim elementima za procenu rizika u inspekcijskom nadzoru, Pravilnik o opštem izgledu zapisnika o inspekcijskom nadzoru, Pravilnik o službenoj identifikaciji inspektora i Uredbu o evidenciji o inspekcijskom nadzoru. Pored toga, USAID BEP je poslovnim udruženjima i projektu EU „Građani za reformu inspekcija“ dostavio nacrte podzakonskih akata o Koordinacionoj komisiji (Odluka o osnivanju i Poslovnik) kako bi se pokrenuo dijalog o ovom pitanju. USAID BEP će organizovati radni skup za članove Radne grupe od 4. do 6. juna kako bi se omogućila finalizacija neophodnih podzakonskih akata i smernica. Podzakonski akti će potom biti upućeni u javnu raspravu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija