Pojednostavljene procedure za sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola kod vodoprivrednih organa

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine potpisali su Zajedničku instrukciju za sprovođenje „jednošalterskog sistema“ u pogledu dokumentacije za zaštitu voda. USAID BEP je u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i Asocijacijom inženjera konsultanata Srbije pružio tehničku pomoć i odigrao vodeću ulogu u održavanju složenih pregovora između ova dva ministarstva i više vodoprivrednih organa. Nedostatak odgovornosti vodoprivrednih organa prepoznat je u istraživanju USAID BEP kao jedan od glavnih razloga za neefikasnost sistema izdavanja građevinskih dozvola. Čak i posle donošenja novog Zakona o planiranju i izgradnji, vodoprivredni organi opirali su se nastojanjima da se njihove procedure pojednostave. Instrukcija koju su usvojila dva ministra ima silu podzakonskog akta jer se njome uvode obavezne smernice koje važe za organe koji izdaju građevinske dozvole i javna preduzeća u pogledu primene reformisanog zakona i drugih propisa o izdavanju građevinskih dozvola. Investitori i lokalne samouprave su bili naročito zainteresovani za ovakve obavezne smernice za vodoprivredne organe a USAID BEP i njegovi partneri su se u više navrata konsultovali sa obe ove grupe tokom pripreme instrukcija. Uz već usvojene instrukcije za zaštitu od požara i pristup javnim putevima, usvajanjem najnovije instrukcije kompletira se spisak najhitnije potrebnih smernica za sprovođenje zakona. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku podršku za izmene sektorskih zakona (o vodoprivredi, putevima itd) kako bi se osiguralo da neće biti konflikta između različitih propisa.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija