USAID BEP produžen do kraja 2017

USAID je produžio trajanje našeg projekta za dve dodatne godine, pa ćemo biti u prilici da nastavimo saradnju sa Vladom Republike Srbije i našim partnerima do decembra 2017. godine. U nastavku projekta, nastavićemo da pružamo tehničku pomoć u primeni zakona o planiranju I izgradnji, inspekcijskom nadzoru, smanjenju para-fiskalnih nameta, programskom budžetiranju I boljem pristupu izvorima finansiranja.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija