USAID BEP produžen do kraja 2017

USAID je produžio trajanje našeg projekta za dve dodatne godine, pa ćemo biti u prilici da nastavimo saradnju sa Vladom Republike Srbije i našim partnerima do decembra 2017. godine. U nastavku projekta, nastavićemo da pružamo tehničku pomoć u primeni zakona o planiranju I izgradnji, inspekcijskom nadzoru, smanjenju para-fiskalnih nameta, programskom budžetiranju I boljem pristupu izvorima finansiranja.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija