Tehničke specifikacije za izradu novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

USAID BEP je Sektoru budžeta dostavio smernice za uspostavljanje efikasnog sistema za proces pripreme budžeta i upravljanja njim. Ovaj novi sistem će Ministarstvu finansija obezbediti adekvatan mehanizam za centralizovano prikupljanje, administraciju i analizu finansijskih predloga i srednjoročnih planova koje dostavljaju budžetski korisnici. Ovaj sistem će biti usklađen sa zahtevima metodologija izrade programskog budžeta i srednjoročnog planiranja i pomoći će da se unapredi kvalitet budžetskog dokumenta. USAID BEP i Ministarstvo finansija Republike Srbije potpisali su Memorandum o razumevanju na osnovu koga će sarađivati na razvoju i uvođenju novog Informacionog sistema za upravljanje budžetom (Budget Management Information System, BMIS) koji će predstavljati savremen i integrisan informacioni sistem koji će pružiti efikasnu podršku za pripremu programskog budžeta i upravljanje njim. BMIS će omogućiti Ministarstvu finansija da analizira rezultate koje ostvare budžetski korisnici i poslužiće kao efikasan mehanizam za kontrolisanje svrsishodnosti rashoda i omogućavanje adekvatne i transparentne alokacije sredstava u skladu sa prioritetima i politikama Vlade, kao i ostvarenje svih koristi modela programskog budžeta.

 

 

 









Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 



Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija