Unapređene procedure za vodoprivredne organe u pogledu reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

Ministri građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i poljoprivrede i zaštite životne sredine potpisali su Zajedničku instrukciju za primenu jednošalterskog sistema u pogledu na dokumentaciju o zaštiti voda. USAID BEP je u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i Udruženjem inženjera konsultanata Srbije pružio tehničku pomoć i odigrao vodeću ulogu u organizaciji složenih pregovora sa vodoprivrednim organima koji su u istraživanjima USAID BEP bili prepoznati kao ključni razlozi za neefikasnost u izdavanju građevinskih dozvola. Čak i po usvajanju novog Zakona o planiranju i izgradnji ovi vodoprivredni organi i dalje su se opirali nastojanjima da se njihove procedure unaprede. Instrukcije koje su donela dva ministarstva imaju snagu podzakonskog akta jer se njima pružaju obavezne smernice za organe koji izdaju građevinske dozvole i javna preduzeća u pogledu primene izmenjenog Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata. Investitori i lokalne samouprave bili su naročito zainteresovani za takve obavezne smernice za vodoprivredne organe a USAID BEP i njegovi partneri su u više navrata obavili konsultacije sa obe ove grupe tokom izrade instrukcija. Uz već usvojene instrukcije za zaštitu od požara i pristup javnim putevima, donošenjem najnovijih instrukcija dovršava se skup najpotrebnijih smernica za sprovođenje zakona USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku podršku za izmenu sektorskih zakona (o vodoprivredi, putevima itd) kako bi se postarao da se uklone svi mogući konflikti između različitih propisa.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija