Zakon o inspekcijskom nadzoru: veliki korak ka povoljnom poslovnom okruženju

Zahvaljujući sveobuhvatnoj tehničkoj podršci i koordinaciji javno-privatnog dijaloga koju je pružio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), novi Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je 15. aprila 2015. Transparentnost Srbija opisala je inkluzivni proces izrade ovog zakona kao najbolju regulatornu praksu i izdvojila ga kao primer za pripremu svih propisa. Pored toga, Zakon su pozitivno ocenili i Evropska komisija i poslovna udruženja.
Ovaj novi zakon je ključni činilac u naporima Srbije da unapredi svoje poslovno okruženje. Nalazi Poslovna anketa USAID BEP za 2011. godinu pokazali su da su inspekcije jedna od najvećih prepreka za poslovanje u Srbiji; 78 odsto preduzeća u Srbiji navelo je da inspekcije predstavljaju jedno od najvećih ograničenja za njihovu konkurentnost. Problemi privrednika poticali su otuda što inspekcije nisu bile koordinirane u svom radu i usredsređivale su se na kažnjavanje a ne obezbeđivanje poštovanja propisa. Zahvaljujući saradnji USAID BEP sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i širom grupom zainteresovanih aktera, novi Zakon o inspekcijskom nadzoru iz korena će izmeniti način na koji se inspekcije sprovode. Njime se omogućavaju inspekcije zasnovane na procenjenom nivou rizika i koordinacija između inspekcija, stavlja se naglasak na prevenciju i omogućava borba protiv sive ekonomije.

„Instituti ovog zakona u velikoj meri odražavaju način na koji je on izrađen – a izrada je počela u junu 2011, kada je pokrenuta detaljna analiza stanja inspekcijskog nadzora, zajedno sa kontinuiranim dijalogom sa svim zainteresovanim stranama, inspekcijama i preduzećima, čemu je značajnu podršku pružio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja“, rekla je potpredsednica Vlade Kori Udovički na početku rasprave o predlogu Zakona o inspekcijskom nadzoru u načelu u Narodnoj skupštini. Ovaj transparentni proces koji je podrazumevao saradnju svih aktera trajao je sve do kraja rasprave u Skupštini koja je usvojila više amandmana Ekonomskog kokusa i vladajućih i opozicionih stranaka.

Novi zakon će se u potpunosti primenjivati od kraja 2015, a odredbe o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim privrednim subjektima će stupiti na snagu 15. jula. USAID BEP će nastaviti da sarađuje sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa već pripremljenim Planom implementacije. Među dogovorenim aktivnostima su izrada i usvajanje podzakonskih akata, uspostavljanje koordinacionog mehanizma i izgradnja kapaciteta Koordinacione komisije, puštanje u rad i održavanje sistema e-inspekcija, obuka i izrada priručnika za inspektore i privrednike, nadzor nad primenom zakona među inspekcijama i komuniciranje sa javnošću.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija