Osnovana Radna grupa za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zvanična Radna grupa zadužena za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru održala je svoj prvi sastanak 22. maja. Radna grupa se sastoji od službenika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, najvećih inspekcija, Sekretarijata Vlade Srbije za zakonodavstvo i USAID BEP. Na svom prvom sastanku Radna grupa je analizirala i razmatrala dva podzakonska akta kojima se uređuje obrazovanje i rad Koordinacione komisije – Odluku o obrazovanju ove Komisije i njen Poslovnik. Nacrt ovih podzakonskih akata pripremio je USAID BEP u saradnji sa Ministarstvom. Radna grupa će razmatrati preostala podzakonska akta na svojim narednim sastancima, a prvi sledeći sastanak zakazan je za 28. maj. Da bi olakšao pravovremenu izradu konačnih verzija tekstova ovih podzakonskih akata i smernica USAID BEP će organizovati radni sastanak van Beograda od 4. do 6. juna.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija