Osnovana Radna grupa za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zvanična Radna grupa zadužena za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru održala je svoj prvi sastanak 22. maja. Radna grupa se sastoji od službenika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, najvećih inspekcija, Sekretarijata Vlade Srbije za zakonodavstvo i USAID BEP. Na svom prvom sastanku Radna grupa je analizirala i razmatrala dva podzakonska akta kojima se uređuje obrazovanje i rad Koordinacione komisije – Odluku o obrazovanju ove Komisije i njen Poslovnik. Nacrt ovih podzakonskih akata pripremio je USAID BEP u saradnji sa Ministarstvom. Radna grupa će razmatrati preostala podzakonska akta na svojim narednim sastancima, a prvi sledeći sastanak zakazan je za 28. maj. Da bi olakšao pravovremenu izradu konačnih verzija tekstova ovih podzakonskih akata i smernica USAID BEP će organizovati radni sastanak van Beograda od 4. do 6. juna.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija