Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privatnom i javnom sektoru u Vrnjačkoj Banji

Članovi tima USAID BEP učestvovali su u radu seminara o izmenama propisa održanom 24. maja u Vrnjačkoj Banji u organizaciji firme Paragraf Lex. Ekspert USAID BEP Milan Stefanović predstavio je ključne institute Zakona o inspekcijskom nadzoru publici od preko 170 učesnika i odgovarao na njihova pitanja. Učesnici su postavljali pitanja o planu implementacije zakona, savetodavnoj ulozi inspektora, zvaničnim savetodavnim posetama i kvalitetu i srazmernosti rada inspekcija. Učesnici su se saglasili da su za pravilno sprovođenje Zakona potrebni dodatna edukacija i obuka kako inspektora tako i privrednika. Zakon će tokom juna biti predstavljen i u Valjevu i Beogradu.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija