Seminar o propisima o robnim berzama

Ministarstvo poljopriverede i Ministarstvo trgovine su 14. i 15. maja bili domaćini seminara u organizaciji Ekspertske misije za propise o robnim berzama u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmenu informacija (TAIEX) Evropske komisije. Ekspertska misija za cilj ima pružanje podrške razvoju tržišta robnih derivata u Srbiji kroz predstavljanje propisa EU i najbolje prakse njenih država članica. Hose Manuel Portero, viši ekonomista iz Odeljenja za međunarodne odnose CNMV (španske Komisije za hartije od vrednosti) održao je iscrpnu prezentaciju pravnog okvira i mehanizama zaštite ulagača na tržištima robe i terminskih ugovora i klirinškim telima robnih berzi u EU. Među prisutnima su bili predstavnici ključnih aktera za usvajanje Zakona o robnim berzama u Srbiji (kao što su Komisija za hartije od vrednosti, Centralni registar, Ministarstvo finansija itd). U diskusiji je zaključeno da su načela i koncepti sadržai u nacrtu Zakona o robnim berzama koji je pripremila Radna grupa uz podršku USAID BEP usaglašeni sa pravnim okvirom EU i najboljom praksom koje je predstavio ekspert TAIEX-a. Usvajanje i primena Zakona o robnim berzama omogućiće bolju organizaciju sistema za podršku poljoprivredi kroz intervencije na tržištu, a smanjiće i rizik sa kojim se suočavaju poljoprivrednici i agrobiznisi, i to naročito male i srednje firme.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija