Vlada Srbije osnovala Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

Savet će koordinirati rad ministarstava i drugih organizacija koje promovišu preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP). Formiranje Saveta predviđeno je Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020. i pratećim Akcionim planom. USAID BEP je u velikoj meri doprineo pripremi dva glavna stuba Strategije, odnosno 1) unapređenju poslovnog okruženja i 2) unapređenju pristupa izvorima finansiranja (zasnovanom na preporukama predstavljenim u „Knjizi preporuka“ USAID BEP o pristupu izvorima finansiranja za MSP). Savetom će rukovoditi ministar privrede Željko Sertić. USAID BEP će aktivno podržavati razvoj kapaciteta Saveta i sprovođenje njegovih aktivnosti u cilju unapređenja poslovnog okruženja i pristupa izvorima finansiranja.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija