Unapređenje upravljanja kapitalnim projektima

Predstavnici USAID BEP sastalil su se 11. maja sa državnim sekretarom u Ministarstvu finansija Milovanom Filimonovićem, pomoćnicom ministra zaduženom za Sektor budžeta Mirjanom Ćojbašić i načelnicom Grupe za ocenu kapitalnih projekata Emilijom Vuković radi razmatranja akcionog plana i dalje saradnje. USAID BEP će pružiti pomoć Ministarstvu finansija i drugim relevantnim resornim ministarstvima u cilju planiranja i ocene kapitalnih projekata kroz podršku Radnoj grupi, koju predvodi Ministarstvo finansija, zaduženoj za izradu metodologije i korisničkog uputstva za pripremu, evaluaciju, prioritizaciju i monitoring kapitalnih projekata. Procedure vezane za kapitalne projekte uskladiće se sa postupcima strateškog planiranja i programskog budžetiranja, te će se tako dalje unaprediti srednjoročni strateški i fiskalni okvir Vlade Srbije. Pomoćnica ministra Ćojbašić navela je da je regulisanje kapitalnih projekata i bolje upravljanje njima prioritet za Vladu.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija