Unapređenje upravljanja kapitalnim projektima

Predstavnici USAID BEP sastalil su se 11. maja sa državnim sekretarom u Ministarstvu finansija Milovanom Filimonovićem, pomoćnicom ministra zaduženom za Sektor budžeta Mirjanom Ćojbašić i načelnicom Grupe za ocenu kapitalnih projekata Emilijom Vuković radi razmatranja akcionog plana i dalje saradnje. USAID BEP će pružiti pomoć Ministarstvu finansija i drugim relevantnim resornim ministarstvima u cilju planiranja i ocene kapitalnih projekata kroz podršku Radnoj grupi, koju predvodi Ministarstvo finansija, zaduženoj za izradu metodologije i korisničkog uputstva za pripremu, evaluaciju, prioritizaciju i monitoring kapitalnih projekata. Procedure vezane za kapitalne projekte uskladiće se sa postupcima strateškog planiranja i programskog budžetiranja, te će se tako dalje unaprediti srednjoročni strateški i fiskalni okvir Vlade Srbije. Pomoćnica ministra Ćojbašić navela je da je regulisanje kapitalnih projekata i bolje upravljanje njima prioritet za Vladu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija