Zagovaranje ukidanja ili smanjenja parafiskalnih nameta u Srbiji

Ministarstvo finansija je ponovo formiralo Radnu grupu za izradu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministarstvo je sve ove naknade podelilo na 16 kategorija, a USAID BEP će kao član radne grupe pružiti tehničku podršku za tri od njih, odnosno za naknade za vodu, zaštitu životne sredine i korišćenje javnih puteva. USAID BEP je odabrao ove grupe naknada kao najznačajnije za reformu izdavanja građevinskih dozvola. Radna grupa se do sada sastala četiri puta i obradila dve od tri kategorije za koje USAID BEP pruža tehničko vođstvo. Naredni sastanak je zakazan za 19. maj, a usvajanje ovog propisa se očekuje krajem 2015.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija