Savet EU za ekonomske i finansijske poslove 12. maja 2015. godine posebno više pitanja na kojima USAID BEP radi posebno naglasio kao ključne rezultate i naredne korake za Srbiju

Savet EU za ekonomske i finansijske poslove 12. maja 2015. godine posebno više pitanja na kojima USAID BEP radi posebno naglasio kao ključne rezultate i naredne korake za Srbiju. Ta pitanja i rezultati navedeni su u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i zapadnog Balkana i Turske (usvojenim na sednici Saveta EU za ekonomske i finansijske poslove). USAID BEP pruža podršku u ostvarivanju sledećih rezultata:

  • EU naglašava značaj Zakona o radu i propisa o izdavanju građevinskih dozvola. USAID BEP je pomogao Vladi Srbije da izradi ove propise i pruža podršku za njihovu primenu.
  • EU ohrabruje Vladu Srbije da ubrza sprovođenje reformi. USAID BEP ne samo što pruža brojne vidove neposredne podrške sprovođenju više zakona, već i pomaže jednom broju ministarstava da unaprede svoje kapacitete za primenu propisa.
  • EU navodi da „treba učiniti više u cilju podrške za MSP, a naročito radi smanjenja troškova koje ova preduzeća imaju kod pristupa izvorima finansiranja“; pored toga, jedna od preporuka EU je i da se „uspostave javni mehanizmi za podršku kreditiranju MSP“. USAID BEP sarađuje sa ministarstvima finansija i ekonomije na unapređenju sistema državne pomoći, i to naročito mehanizama čijom primenom država može da pruži podršku kreditiranju MSP.
  • Među preporukama EU su i „dalje jačanje upravljanja javnim finansijama, i to posebno kroz unapređenje postupka pripreme budžeta…“ USAID BEP pruža podršku Ministarstvu finansija i budžetskim korisnicima da unaprede tačnost, transparentnost i odgovornost budžetskog sistema kroz primenu programske metodologije za pripremu budžeta.
  • Jedna od preporuka EU je i „unapređenje poslovnog okruženja i rešavanje problema sive ekonomije (…) kroz bolje regulisanje parafiskalnih nameta, inspekcija u privredi (…)“. USAID BEP pomaže Ministarstvu finansija da smanji obim parafiskalnih nameta. Pored toga, USAID BEP je potpomogao i izradu novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, a i dalje će pružati podršku za njegovu primenu.

Joint conclusions of the Economic and Financial Dialogue between the EU and the Western Balkans and Turkey

National Economic Reform Programme for 2015-2017

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija