Reforma procene vrednosti nepokretnosti

USAID BEP je angažovan na izradi zakona kojim će se urediti procena vrednosti nepokretnosti, kao i na pratećem paketu Nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretnosti. Ministarstvo finansija je i dalje opredeljeno za usvajanje zakona i Nacionalnih standarda do 30. juna, u skladu sa obavezama koje je Srbija preuzela u sklopu aranžmana dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom. Narodna banka Srbije (NBS) radi na pripremi baze podataka o prometu nekretninama, čemu USAID BEP pruža tehničku pomoć. Narodna banka će naložiti čitavom bankarskom sektoru da pruži informacije neophodne za popunjavanje baze podacima. NBS planira da sredinom maja usvoji odluku kojom će osigurati kontinuitet u izveštavanju. Baza podataka o prometu nepokretnostima sadržaće sve informacije potrebne za pouzdanu procenu vrednosti imovine koja služi kao sredstvo obezbeđenja, kao i za detaljnu analizu tržišta nepokretnosti.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija