Diskusija o neophodnim izmenama propisa o lizingu

Predstavnici USAID BEP i ALCS su se 30. aprila sastali sa direktorom Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS, Đorđem Jevtićem, i direktorkom Odeljenja NBS za nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, Kornelijom Novaković. Na sastanku je bilo reči o uklanjanju regulatornih prepreka za dalji razvoj lizing sektora i poboljšavanju korišćenja lizinga među MSP u Srbiji. Među ključnim temama bili su smanjenje zakonskog minimuma kapitala za pružanje usluga lizinga nepokrenosti, potreba za regulisanjem operativnog lizinga i relaksacija uslova u pogledu nadzora, kontrole, organizacione strukture i informacionih sistema davalaca lizinga koje propisuje NBS. USAID BEP i ALCS su objasnili zašto su potrebne izmene Zakona o lizingu, dok je NBS navela da se neće protiviti predloženim promenama. USAID BEP, ALCS i NBS složili su se da treba uključiti i druge zainteresovane strane, poput Ministarstva finansija, u diskusiju o izmenama zakona i njegovu izradu. U prvoj fazi USAID BEP i ALCS će Narodnoj banci dostaviti dokument u kome će biti predstavljene regulatorne prepreke i njihova moguća rešenja. USAID BEP i ALCS će potom organizovati tri do četiri ekspertska sastanka (na kojima će prisustvovati predstavnici NBS i drugih zainteresovanihi aktera) radi diskusije o osnovnim pitanjima i postizanja dogovora o regulatornim izmenama koje treba pripremiti.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija