Dvodnevna konferencija "Beogradska inicijativa - rešavanje problematičnih plasmana u Srbiji"

Ovu konferenciju je organizovala Narodna banka Srbije (NBS) u saradnji sa Ministarstvom finansija i Svetskom bankom. Prisutno je bilo više predstavnika javnog i privatnog sektora i međunarodnih finansijskih institucija. Među govornicima su bili guverner NBS Jorgovanka Tabaković, ministar finansija Dušan Vujović, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Daehang Kim, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju Mateo Patrone, i Tomas Libek iz Međunarodne finansijske korporacije (IFC). Srbija priprema strategiju za rešavanje problematičnih plasmana (non-performing loans, NPL) koja bi trebalo da bude usvojena do kraja juna. Učesnici konferencije razmatrali su rešenja za problematične plasmane koja su se pokazala uspešnim u drugim privrednim okruženjima sličnim onom u Srbiji. Zaključeno je da rešavanje problematičnih plasmana mora da finansira privatni sektor, dok javni sektor mora da pruži podršku ovim nastojanjima kroz regulatorne podsticaje. USAID BEP je predstavio modalitete svoje pomoći u dve oblasti od ključnog značaja za rešavanje problematičnih plasmana, i to u pogledu bolje procene vrednosti nepokretnosti i bržeg izvršenja na nepokretnoj imovini. USAID BEP je predstavio i podršku koju pruža Ministarstvu finansija i Narodnoj banci pri izradi novog Zakona o proceni nepokretnosti i Nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretnosti, kao i pri definisanju konceptualnog okvira za novu bazu podataka o prometu nepokretnostima. USAID BEP je naveo i izmene i dopune Zakona o hipoteci u čijoj je izradi učestvovao i kojima će se ukloniti najznačajnije prepreke za vansudsko izvršenje na nepokretnostima.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija