Pozivni centar i internet sajt za podršku "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

Ovaj pozivni centar i internet sajt formirani su uz pordšku granta USAID BEP pod nazivom „Pružanje podrške Vladi Srbije za formiranje jedinice za stručnu podršku za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji“, koji je dodeljen NALED-u. Pozivni centar će pomoći lokalnim samoupravama i drugim nosiocima javnih ovlašćenja, kao i investitorima, da pravilno tumače i sprovode Zakon o planiranju i izgradnji i njegova podzakonska akta. Svi propisi vezani za izdavanje građevinskih dozvola mogu se besplatno preuzeti sa ovog internet sajta, koji sadrži i odeljak sa pitanjima i odgovorima koji će se stalno ažurirati. Odgovore na pitanja posetilaca pripremaće NALED, USAID BEP i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Adresa internet sajta je www.gradjevinskedozvole.rs, dok su telefoni pozivnog 011/40-43-190, 40-43-191 i 40-43-192. Pozivni centar i internet sajt osiguraće efikasniji rad „jednošalterskog sistema“, što će opet unaprediti efikasnost izdavanja građevinskih dozvola.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija