Akcioni plan za reformu KEPU (knjige evidencije prometa i uplata)

Uslovi i procedure vezani za KEPU-knjigu predstavljaju značajno finansijsko i administrativno opterećenje za privredu, te USAID BEP od 2014. godine radi na njihovoj reformi, koja je započela predstavljanjem detaljne analize sadašnje prakse u Srbiji i uporednih informacija iz regiona Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Tokom ove nedelje USAID BEP i Ministarstvo su se saglasili o Akcionom planu za reformu KEPU-knjige. Novina uneta u izradu podzakonskih akata za reformu KEPU-knjige jeste testiranje novouvedenih procedura kod pet firmi različitih veličina koje su se dobrovoljno prijavile za pilot-projekat sprovođenja reformi. Time će se omogućiti naročito prilagođavanje podzakonskih akata i njihova uspešna primena. Predviđeno je da ova reforma bude dovršena do kraja 2015, uključujući i edukaciju inspektora i privrednika u pogledu novih uslova vezanih za KEPU-knjigu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija