Zajednički prioriteti za 2015.

Ključni prioriteti Ministarstva privrede tokom 2015. godine biće formiranje funkcionalnog Saveta za MSP, usvajanje pravnog okvira za nebankarske nedepozitne finansijske institucije (NBFI) i reforma sistema državne pomoći. U toku je i formiranje Saveta za MSP, tela koje bi trebalo da odigra presudnu ulogu u sprovođenju efikasne i pravilno usmerene Strategije za razvoj MSP. USAID BEP će aktivno podržavati osnivanje i izgradnju kapaciteta Saveta, dok se Ministarstvo privrede obavezalo da pomogne naporima koje USAID BEP ulaže u izgradnju konsenzusa između svih nosilaca javnih ovlašćenja u pogledu stvaranja regulatornog okvira za NBFI. Ministarstvo privrede se takođe saglasilo da će sarađivati sa Svetskom bankom, USAID BEP i Ministarstvom finansija na reformi državne pomoći u cilju podsticanja rasta MSP.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija