Plan sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakon o inspekcijskom nadzoru, usvojen 15. aprila, objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 36/2015. Tim USAID BEP za reformu inspekcija pružiće podršku sprovođenju ovog zakona, te se u sklopu te aktivnosti sastao sa Vidom Džagić, državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zaduženom za reformu inspekcijskog nadzora radi definisanja daljih koraka i aktivnosti u pogledu primene zakona. Glavna tema sastanka bila je organizacija podrške donatora i održavanje koordinacione konferencije, ažuriranje nacrta Akcionog plana za sprovođenje zakona i formiranje Radne grupe zadužene za izradu predviđenih podzakonskih akata. Radna grupa će biti formirana tokom prve nedelje maja; USAID BEP i Ministarstvo će nastaviti zajedničke aktivnosti radi blagovremenog usvajanja i sprovođenja Akcionog plana.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija