Vlada Srbije usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima

Vlada Srbije je 17. aprila usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima, podzakonski akt od ključnog značaja za uspešnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji i uvođenje „jednošalterskog sistema“. Pored toga, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su Zajedničko upustvo za primenu objedinjene procedure kojim se uređuju standardi protivpožarne zaštite. Oba ova akta usklađena su sa tehničkim preporukama USAID BEP i olakšaće punu primenu Zakona o planiranju i izgradnji. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku podršku Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u pogledu izrade konačnih verzija podzakonskih akata i usklađivanju sektorskih zakona kojima se uređuje izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija