Održan sastanak za unapreženje položaja Srbije u izveštaju Doing Business Svetske banke

Predstavnici USAID BEP su od 1. do 3. aprila učestvovali na sastancima posvećenim unapređenju položaja Srbije u izveštaju Doing Business Svetske banke, koje je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. USAID BEP je na ovim sastancima predstavio analize svih oblasti iz svog delokruga (uključujući pitanja vezana za građevinske dozvole, priključenje na elektroenergetsku mrežu, upis svojine na nepokretnostima, dobijanje kredita, izvršenje sudskih odluka i stečajni postupak). USAID BEP je predstavio preporuke čija će primena dovesti do napretka Srbije na listi iz izveštaja Doing Business. Sastancima su prisustvovali i predstavnici relevantnih ministarstava i stručnjaci iz svake konkretne oblasti koji su istovremeno i članovi Zajedničke radne grupe čiji je zadatak unapređenje položaja Srbije na listi iz ovog izveštaja. Cilj ovih sastanaka je da se jasno definišu mere i radnje koje treba sprovesti i na osnovu kojih će se izraditi Akcioni plan za izmene i dopune propisa i unapređenje njihovog sprovođenja. Akcioni plan bi trebalo da posluži kao skup smernica za Vladu Srbije u pogledu unapređenja konkurentnosti i poboljšanje položaja na listi iz izveštaja Doing Business.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija