Reforma KEPU knjige

Vođenje knjige evidencije prometa i uplata (KEPU) je obaveza koju privrednici – a naročito vlasnici brojnih manjih maloprodajnih objekata – smatraju neopravdanim opterećenjem. USAID BEP je tokom 2014. Vladi Srbije podneo niz preporuka za izmene propisa koje bi trebalo da ublaže ovo administrativno opterećenje. Na sastanku održanom 2. aprila predstavnici Ministarstva trgovine, turizma telekomunikacija i USAID BEP saglasili su se da ponovno formiraju Radnu grupu i analizu i preporuke USAID BEP iskoriste kao konceptualni okvir za ovu reformu. Očekuje se da će ova reforma biti sprovedena do kraja godine, što će srpskoj privredi uštedeti 2,1 milijardu dinara, prema podacima iz studija koje je USAID BEP sproveo metodom standardnog troška.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija