Javna nabavka za analizu poslovnih procesa u cilju uvođenja elektronskih inspekcija

USAID BEP pruža podršku Direkciji za elektronsku upravu, telu u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zaduženom za razvoj elektronske uprave, pri izradi i objavljivanju tenderske dokumentacije za analizu poslovnih procesa u cilju uvođenja elektronskih inspekcija. Ova javna nabavka je prvi korak u okviru planiranog razvoja objedinjenog informacionog sistema za inspekcije (pod nazivom „e-Inspektor“). USAID BEP će nastaviti izgradnju kapaciteta Direkcije i edukaciju zaposlenih za izradu i monitoring nad analizom poslovnih procesa, kao i u pripremi opisa posla za razvoj sofvera "e-Inspektor", što se očekuje početkom 2016.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija