Primena "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP je izradio i predstavio dva dokumenta od presudnog značaja za stvaranje budućeg sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji: Funkcionalne i tehničke zahteve i Opcije za primenu sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Na skupu održanom protekle nedelje ove dokumente su pohvalili predstavnici više državnih organa i ekspertskih grupa, kao i gosti iz susednih zemalja, uz napomenu da je reč o izuzetnoj osnovi za razvoj sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP podržava i sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola pružajući pomoć Vladi u definisanju zajedničkih međuresornih instrukcija za poštovanje Zakona o planiranju i izgradnji, izmene i dopune podzakonskih akata u skladu sa poukama stečenim u ranim fazama implementacije i razvoj „pametnih“ (elektronskih) obrazaca koji se odnose na izdavanje građevinskih dozvola.


 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija