Primena "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP je izradio i predstavio dva dokumenta od presudnog značaja za stvaranje budućeg sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji: Funkcionalne i tehničke zahteve i Opcije za primenu sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Na skupu održanom protekle nedelje ove dokumente su pohvalili predstavnici više državnih organa i ekspertskih grupa, kao i gosti iz susednih zemalja, uz napomenu da je reč o izuzetnoj osnovi za razvoj sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP podržava i sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola pružajući pomoć Vladi u definisanju zajedničkih međuresornih instrukcija za poštovanje Zakona o planiranju i izgradnji, izmene i dopune podzakonskih akata u skladu sa poukama stečenim u ranim fazama implementacije i razvoj „pametnih“ (elektronskih) obrazaca koji se odnose na izdavanje građevinskih dozvola.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija