Odrana druga prezentacija predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru za skupštinski Ekonomski kokus

Na dan 18. marta, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave su, uz podršku članova tima USAID BEP, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), članovima Ekonomskog kokusa Narodne skupštine predstavili rešenja iz predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru. Učesnici su razgovarali i o nacrtima amadnmana na ovaj predlog zakona koje su zajedno pripremili Ekonomski kokus, Ministarstvo, USAID BEP, NALED i AmCham. Tim amandmanima se detaljno razrađuju odnos između ovog zakona i sektorskih propisa, datum stupanja na snagu odredbi kojima se uređuje nadzor nad neregistrovanim subjektima, procena rizika i upravljanje rizikom i profesionalni i etički standardi i odgovornost inspektora. Predstavnici Ministarstva podržali su predložene amandmane, dok je predsednik Ekonomskog kokusa naglasio koncept i pragmatičnost predloga Zakona. Pripremljeni amandmani biće naknadno upućeni Narodnoj skupštini na razmatranje. Usvajanje Zakona o inspekcijskom nadzoru očekuje se početkom aprila.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija