Transparentnost Srbija pozdravila izradu predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru kao primer dobre prakse

USAID Projekat za bolje uslove posolovanja je svoj kolaborativni pristup izradi propisa primenio na saradnju sa Vladom Srbije na izradi predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru. Elementi tog pristupa su zakonodavna rešenja zasnovana na rezultatima analize, dijalog između javnog i privatnog sektora tokom celog postupka izrade zakona, kao i izrada analiza efekata propisa i podzakonskih akata tokom postupka izrade samog zakona. Transparentnost Srbija, deo mreže Transparency International, globalne organizacije civilnog društva koja se bori protiv korupcije, pratila je čitav proces izrade predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru, i u svom najnovijem izveštaju navodi da ovaj proces predstavlja najbolju regulatornu praksu i primer koji bi trebalo da sledi izrada svih drugih zakona i propisa. U izveštaju Transparentnosti Srbija posebno se ističu kvalitet i sveobuhvatnost javne rasprave sa zainteresovanim stranama i brzina kojom je regulator odgovarao na primedbe, što je sve doprinelo kvalitetu ovog propisa.


 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija