Prvi mehanizam za finansiranje lanca snabdevanja u Srbiji

Sosijete ženeral je iskoristila mogućnost koju pruža Zakon o faktoringu da ponudi prvi mehanizam za finansiranje lanca snabdevanja (poznat i pod nazivom „obrnuti faktoring“) malim i srednjih preduzećima (MSP) koji rade kao dobavljači za maloprodajnu firmu Delez Srbija. Ovaj proizvod, koji se po prvi put uvodi u Srbiji, zasniva se na sporazumu o finansiranju između MSP i banke bez mogućnosti regresa. Njegovom primenom MSP po nižoj ceni dobija obrtni kapital uz veću sigurnost naplate potraživanja. Ovo finansiranje obrađuje se kroz najmoderniju internet platformu kojom se svim učesnicima omogućava da pristupe informacijama u realnom vremenu. U praksi, dobavljači mogu da odaberu finansiranje unapred na osnovu odobrenih faktura, a Sosijete ženeral obezbeđuje sredstva dobavljačima i bavi se plaćanjem faktura po dospeću. Ovaj primer uspešnog sprovođenja Zakona o faktoringu odražava praktičan pristup USAID BEP izradi propisa kojima se privatnom sektoru omogućava da pruža korisne i inovativne finansijske proizvode.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija