Sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP je izradio dva dokumenta koji će poslužiti kao vodiči za uvođenje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola: Funkcionalne i tehničke zahteve za sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, i Mogućnosti za primenu sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Ovi dokumenti pripremljeni su u saradnji sa Agencijom za privredne registre (budućim nacionalnim organom za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola), i njima se detaljno definišu potrebne funkcije budućeg sistema za izdavanje građevinskih dozvola i analiziraju mogućnosti za njegov razvoj. Ove dokumente će za razvoj softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola koristiti i nemačka razvojna agencija GIZ i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Novi sistem za elektronsko izdavanje dozvola ubrzaće administrativne procedure, obezbediti veću odgovornost i smanjiti prostor za korupciju u ovoj oblasti. Predstavnici privrede saglasili su se da je reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola jedna od najznačajnijih reformi poslovnog okruženja koje se sprovode u Srbiji.


 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija