Sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP je izradio dva dokumenta koji će poslužiti kao vodiči za uvođenje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola: Funkcionalne i tehničke zahteve za sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, i Mogućnosti za primenu sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Ovi dokumenti pripremljeni su u saradnji sa Agencijom za privredne registre (budućim nacionalnim organom za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola), i njima se detaljno definišu potrebne funkcije budućeg sistema za izdavanje građevinskih dozvola i analiziraju mogućnosti za njegov razvoj. Ove dokumente će za razvoj softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola koristiti i nemačka razvojna agencija GIZ i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Novi sistem za elektronsko izdavanje dozvola ubrzaće administrativne procedure, obezbediti veću odgovornost i smanjiti prostor za korupciju u ovoj oblasti. Predstavnici privrede saglasili su se da je reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola jedna od najznačajnijih reformi poslovnog okruženja koje se sprovode u Srbiji.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija