Nastavak reforme sistema planiranja i budžetiranja

Predstavnici USAID BEP sastali su se sa zvaničnicima Sekretarijata za javne politike i Ministarstva finansija i usaglasili naredne korake u integrisanju procesa strateškog planiranja i programskog budžetiranja Vlade Srbije. USAID BEP i Ministarstvo finansija dogovorili su se da će projekat sprovesti sveobuhvatnu analizu sprovođenja programskog budžetiranja kako bi se unapredio kvalitet budžeta i otklonili ključni nedostaci u ovom procesu. Ta analiza će dovesti do novih procedura za izradu budžeta kojima će se obezbediti opredeljivanje sredstava prema prioritetima, napraviti razlika između tekućih aktivnosti na sprovođenju javnih politika i novih inicijativa za finansiranje, a istovremeno i transparentno utvrditi iznosi transfera javnim agencijama i preduzećima. Usvajanje programskog budžeta omogućilo je unapređenje okvira za dugoročnije planiranje i prioritizaciju rashoda na nivou Vlade Srbije, te su se stručnjaci Sekretarijata za javne politike i USAID BEP saglasili oko donošenja Metodologije za izradu srednjoročnih institucionalnih planova. Ova metodologija će svim direktnim budžetskim korisnicima omogućiti da na godišnjem nivou izrađuju strateške akcione planove u kojima će navesti svoje misije, strateške ciljeve, najznačajnije nove reforme, rezultate koje treba postići i finansijska sredstva potrebna za njihovo ostvarenje. Time će se Vladi Srbije omogućiti da analizira konkurentske politike i adekvatno određuje prioritete i finansiranje za njih. pored toga, Stalna konferencija gradova i opština i USAID BEP definisali su plan rada za 2015. godinu kojim će se obezbediti razmena svih iskustava na polju budžetiranja i planiranja između Vlade Srbije i lokalnih samouprava. Sve ove aktivnosti će zajedno omogućiti Vladi Srbije da opredeli sredstva za nove prioritetne politike i izbegne nedosledne, nepriuštive i nedelotvorne politike.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija