Učesnici iz Srbije prisustvovali Globalnoj konferenciji o dijalogu između javnog i privatnog sektora

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) organizovao je učešće predstavnika iz Srbije u radu 8. Međunarodne radionice o dijalogu između javnog i privatnog sektora, koja je održana u danskoj prestonici Kopenhagenu od 10. do 13. marta 2015. Ova radionica, koju su organizovali Svetska banka, Danska konfederacija industrije i dansko Ministarstvo spoljnih poslova, okupila je preko 300 učesnika iz svih zemalja sveta – predstavnika državnih organa, privatnih firmi, foruma koji se bave dijalogom između javnog i privatnog sektora, organizacija koje deluju u zajednici, organizacija civilnog društva, poslovnih udruženja i donatora. Učesnici su razmenili saznanja o tome kako državni organi, privatni sektor i organizacije civilnog društva delotvorno mogu da koriste platforme za dijalog između javnog i privatnog sektora u cilju saradnje i vođstva u procesu pružanja podrške zainteresovanim akterima za prilagođavanje izazovima u pogledu privrednog razvoja.

Delegaciju iz Srbije činili su Džo Lauter, direktor projekta USAID BEP, Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji, Jelena Bojović, direktor programa za regulatornu reformu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i Jelena Bulatović, izvršni direktor Srpske asocijacije menadžera. Džo Lauter je održao prezentaciju o dijalogu između javnog i privatnog sektora u Srbiji u kojoj je naveo najbolje prakse koje projekat sledi na polju ovog dijaloga, kao i izazove sa kojima se Srbija suočava u formiranju saveta za dijalog između javnog i privatnog sektora i drugih tela čiji je zadatak da odrede prioritete za reforme na nacionalnom nivou, kao i da pripreme i sprovedu te reforme. Prezentacija je privukla pažnju učesnika i rezultirala ozbiljnom diskusijom između učesnika o metodologiji koju je USAID BEP primenio za vođenje dijaloga između javnog i privatnog sektora o donošenju propisa, kao i o tome na koji način se na Vladu Srbije može uticati da se kao institucija opredeli za kontinuirani dijalog o prioritetima reformi.

http://www.publicprivatedialogue.org/workshop%202015

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija