Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti od požara

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj izradili su više amandmana kojima se Zakon o zaštiti od požara usklađuje sa izmenjenim Zakonom o planiranju i izgradnji. Ekonomski kokus je ove amandmane predložio u Skupštini, i oni su i usvojeni. Amandmani su izrađeni u skladu sa zaključcima sveobuhvatnih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva zaduženim za zaštitu od požara i drugim akterima. Ovim izmenama se „jednošalterskom sistemu“ daje nadležnost da postupa za račun investitora u pogledu zahteva procedure za izdavanje građevinskih dozvola koji se odnose na zaštitu od požara, a istovremeno i pojednostavljuju administrativne procedure kroz primenu pristupa izdavanju dozvola zasnovanog na riziku. Ovo je drugi sektorski propis – posle Zakona o energetici – koji je usklađen sa odredbama novog Zakona o planiranju i izgradnji u toku poslednja dva meseca.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija