Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti od požara

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj izradili su više amandmana kojima se Zakon o zaštiti od požara usklađuje sa izmenjenim Zakonom o planiranju i izgradnji. Ekonomski kokus je ove amandmane predložio u Skupštini, i oni su i usvojeni. Amandmani su izrađeni u skladu sa zaključcima sveobuhvatnih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva zaduženim za zaštitu od požara i drugim akterima. Ovim izmenama se „jednošalterskom sistemu“ daje nadležnost da postupa za račun investitora u pogledu zahteva procedure za izdavanje građevinskih dozvola koji se odnose na zaštitu od požara, a istovremeno i pojednostavljuju administrativne procedure kroz primenu pristupa izdavanju dozvola zasnovanog na riziku. Ovo je drugi sektorski propis – posle Zakona o energetici – koji je usklađen sa odredbama novog Zakona o planiranju i izgradnji u toku poslednja dva meseca.


 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija