Seminar sa predstavnicima institucija "centra Vlade"

Tim USAID BEP moderirao je diskusije i radionice o planiranju politika i programskom budžetu sa predstavnicima institucija centra vlade tokom trodnevnog seminara održanog u Aranđelovcu. Seminaru su prisustvovali predstavnici Sekretarijata za javne politike, Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije, Sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Vlade. Prisutni su bili i eksperti Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), USAID BEP i Projekta za reformu koordinacije politika koji sprovodi GIZ. Učesnici su zajednički analizirali srednjoročne procese strateškog planiranja i njihove veze sa izradom budžeta. Uz to, bilo je reči i o nacrtu zakona o planiranju kojim bi se uveli sveobuhvatan sistem planiranja i integrisan informacioni sistem. Usvajanje programskog metoda izrade budžeta pružilo je Vladi Srbije unapređeni okvir za dugoročnije planiranje i prioritizaciju rashoda.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija