Podzakonski akti za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

USAID BEP sarađuje sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na izradi preko 20 podzakonskih akata potrebnih radi primene Zakona o planiranju i izgradnji (ZPI). Nacrti ovih akata već su objavljeni na internet stranici Ministarstva i neprekidno se ažuriraju kako pristižu komentari zainteresovanih aktera,i to uz tehničku podršku USAID BEP. Pored toga, Ekonomski kokus Narodne skupštine podneće amandmane na Zakon o zaštiti od požara koje su izradili USAID BEP i NALED i kojima se omogućava usklađivanje ovog propisa sa ZPI. Zasedanje Skupštine na kome će se razmatrati novi Zakon o zaštiti od požara zakazano je za 18. februar. Ovi amandmani, kao i amandmani na Zakon o energetici koji su ranije usvojeni uz tehničku pomoć USAID BEP, služe da se objedinjena procedura predviđena ZPI primeni i u administrativnim procedurama koje sprovode i druga ministarstva, a ne samo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija