Edukacija zainteresovanih aktera o sprovođenju reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i USAID BEP predstavili su 11. februara izmenjeni zakonski okvir za izdavanje građevinskih dozvola pred više od 120 privrednika i predstavnika lokalnih samouprava na skupu u organizaciji Regionalne privredne komore Valjevo. Pored toga, USAID BEP, Ministarstvo, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Stalna konferencija gradova i opština održali su regionalne seminare i u Nišu i Leskovcu na kojima je edukovano preko 200 službenika organa nadležnih za izdavanje građevinskih dozvola u pogledu novih procedura. Partneri su na ovim skupovima odgovorili na brojna pitanja učesnika na licu mesta, dok su druga pitanja prikupili radi objavljivanja u vidu posebne publikacije kojom će se olakšati sprovođenje ovih reformi.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija