INSPEKCIJSKI NADZOR NA NOVIM TEMELJIMA - PREVENTIVA PRE REPRESIJE

Beograd (3. mart) – USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja pozdravlja odluku Vlade Republike Srbije o usvajanju Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru. USAID je u poslednje četiri godine aktivno sarađivao sa Vladom Republike Srbije, nadležnim ministarstvima, inspektoratima i poslovnom zajednicom na pripremi nacrta zakona, kao i na uspostavljanju savremenih standarda inspekcijskog nadzora i najboljih međunarodnih i evropskih praksi u ovoj oblasti.

Za razliku od drugih zemalja koje odavno imaju tržišnu ekonomiju, u Srbiji, još uvek niје sprоvеdеnа suštinskа sveobuhvatna rеfоrmа inspеkciјskоg nаdzоra. Inspekcije su jedna od ključnih karika u lancu zaštite tržišta, radnih prava, zdravlja i bezbednosti građana, kao i zdrave životne sredine.

„Srbija je dobila moderan zakon koji je u potpunosti usklađen sa savremenim razumevanjem inspekcijskog nadzora i pravnim tekovinama Evropske Unije.“ - izjavio je Džo Lauter, direktor USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja. Zakon o inspekcijskom nadzoru će obezbediti stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje i nove investicije, bolju zaštitu građana i kompanija, bolje poštovanje propisa, ali i značajno smanjenje administrativnog i finansijskog opterećenja.   

Zakon donosi važna unapređenja koja će omogućiti inspektorima da bolje zaštite građane Srbije. Inspekcije dobijaju mandat da deluju preventivno i proaktivno u sprečavanju kršenja zakona. Takođe, vršiće se i procena rizika kompanija i aktivnosti na osnovu kojih će se praviti planovi nadzora, kao i nadzor nad neregistrovanim subjektima u svim oblastima. Inspektori će koristiti jedinstveni informacioni sistem za inspekcije (e-Inspektor), a Zakon predviđa i uspostavljanje koordinacionog tela. Sve ove mere znatno će smanjiti mogućnost za proizvoljna i nepravilna postupanja inspektora, bitno umanjiti prostor za korupciju, sivu ekonomiju i druge zloupotrebe i povećati javnost rada inspekcije.

Brojna istraživanja javnog mnjenja, studije i analize pokazuju da su građani i privreda već godinama za to da se sprovede reforma inspekcija, kao i da se donese jedan „krovni“ zakon o inspekcijskom nadzoru koji će da važi za sve inspekcije.

 „Veliku zahvalnost dugujemo Vladi Srbije, a posebno ministarki državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednici Vlade, Kori Udovički, jer je prepoznala neumorne zahteve za promenom sistema i efikasno ih sprovela u delo“ – istakao je Lauter.

Usvajanje Zakona o inspekcijskom nadzoru  u Skupštini Republike Srbije se očekuje uskoro.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija