Portal za uspešniji biznis

WWW.POSLOVANJE.RS 
Zajednički portal PKS i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) kao besplatna podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća 

U Privrednoj komori Srbije (PKS) predstavljen je jedinstven internet portal www. poslovanje.rs, namenjen malim i srednjim preduzećima, kao baza značajnih informacija i besplatna podrška poslovanju. Portal je zajednički projekat PKS i USAID BEP na kojem privrednici mogu naći informacije o izvorima finansiranja biznisa, saznati sve o CE znaku, oglasiti ponudu ili tražnju, pronaći poslovne partnere u zemlji i inostranstvu, dobiti odgovor na poslovna pitanja za 48 sati ali i diskutovati o važnim privrednim propisima.

Marko Čadež, predsednik PKS rekao je da je cilj sajta da se na jednom mestu predstave informacije važne za poslovanje privrede. Ovaj vid komunikacije omogućiće privrednicima da se lakše informišu o propisima i regulativama i brzo reaguju na ponudu i tražnju, jer je razmena informacija od presudnog značaja u savremenom poslovanju , istakao je predsednik PKS.

Čadež smatra da će sajt, u izvesnoj meri, promeniti poslovni ambijent u Srbiji i postati tačka u kojoj se sastaju proizvođači i ponuđači. Portal može da živi ukoliko privreda aktivno učestvuje u njegovom radu, poručio je predsednik PKS.

Ministar privrede Srbije Željko Sertić kazao je da sadržaj portala u potpunosti prati ciljeve predložene Strategije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i konkurentnosti 2015-2020 i omogućava njihovo ispunjavanje.

Održivost i konkurentnost malih i srednjih preduzeća i preduzetništva velika tema koja zahteva poseban pristup. Preduzetništvo nije samo preduzetnička radnja već su to svi oni koji svojom radom i idejama uspeju da naprave neki biznis, dodao je ministar.

Kako je naveo Džo Lauter, direktor USAID BEP najvažniji segment ovog projekta su informacije o izvorima finansiranja, kako bankarskih tako i nebankarskih. Lauter je naglasio da su mala i srednja preduzeća u Srbiji u proseku prošle godine uzela kredit u iznosu od 21.000 evra, što je nedovoljno za pokretanje ozbiljnije proizvodnje.   

Posebna pažnja na sajtu, upravo je posvećena razvoju dela portala koji se tiče izvora i unapređenja finansiranja poslovanja. U okviru ove sekcije, kreiran je onlajn filter sa informacijama o svim dostupnim izvorima finansiranja na tržištu, a krajnji rezultat pretrage zavisi od specifičnih informacija o preduzeću i potrebama za eksternim finansiranjem. Ovaj deo portala sadrži i spisak svih finansijskih institucija, onlajn kalkulator finansijskih racia za procenu kvaliteta finansijskih izveštaja preduzeća, formulare za projekcije novčanih tokova, kao i sekciju sa  edukativnim materijalima. Istovremeno, kroz ovu sekciju će biti omogućeno objedinjeno informisanje privrede o svim oblicima državne pomoći privredi.

U okviru portala, u funkciji će biti i unapređen Biznis Info Servis (BIS), koji ima efikasnu informativno-savetodavnu uslugu, kroz pružanje odgovora i informacija neophodnih u poslovanju različitih delatnosti. U rad servisa uključeni su svi stručni sektori PKS, tako da se traženi odgovor dobija u ruku od 48 sati.

Forum privrede o propisima je servis koji omogućava diskusiju privrednika o pravnoj regulativi i propisima, kao i inicijativama Komore na kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Sve informacije na portalu će biti ažurirane u skladu sa budućim iskazanim potrebama privrede, a biće kreirane dodatne sekcije i sadržaji kako bi usluga privredi bila održiva, kvalitetna i kontinuirana.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija